Vi er ikke vores tanker (Gratis audio til dig)

Mentaløvelsen er en guidet meditation som introducerer et vigtigt princip inden for mindfulness, nemlig at vi ikke ER vores tanker.

Vi har en bevidsthed som kan træde et skridt tilbage og observere, hvad vi tænker her og nu.

Når vi ser vores tanker på afstand, kan vi bedre forholde os til dem, som de konstant skiftende konstruktioner de er. Det giver os mulighed for bevidst at handle eller lade være med at handle på dem.

Ved at sænke hastigheden af tankestrømmen bruger vi mindre energi og får større mentalt overskud.

AUDIO til dig

Lyt til audioen  1 gang om dagen i 1 uge.  Sørg for, at du sidder uforstyrret, i rolige omgivelser (f.eks. lyt ikke mens du kører bil eller laver mad).

Skriv ned i en notesbog, hvor stresset, ked af det, irriteret, fokuseret du er, og hvor meget tankemylder du har, før og efter du udfører øvelsen.

Notér på den 7. dag om du har oplevet en effekt af mindfulness træning i din dagligdag.

Skriv i kommentarfeltet og lad mig høre, hvad du har fået ud af øvelsen.

Rigtig god fornøjelse!