Overser du muligheder lige nu?

Ikke 2 øjeblikke er ens!

Når vi træner mindfulness lægger vi mindre vægt på at udvikle adfærdsregler og træner i stedet udviklingen af bevidst nærvær og åben opmærksomhed.

På den måde overser vi ikke potentialet i nuet, men tager beslutninger ud fra de omstændigheder, som er helt unikke for dette øjeblik.

Et eksempel:

“Du har en samtale på arbejde, som du allerede har en idé om,
hvordan forløber.

Husker du at mærke ind i, hvordan den anden har det i dag – i skyndingen med at  få leveret dit eget indøvede budskab?

Måske er det subtilt, men når vi lægger mærke til hinanden, kan små ændringer i kropssproget give os meget nyttigt information – også til, hvordan vi bedst overbringer vores budskab

– netop i det her øjeblik.”

ØVELSE

1. Sæt dig et uforstyrret sted

2. Sæt uret til 5 minutter (og lad det være en blid alarm)

3. Luk øjnene og vend opmærksomheden i mod dit åndedræt

4. Bliv nu opmærksom på at hvert åndedræt er anderledes end det foregående og det efterfølgende (i længde, dybde, sansning, lyd)

5. Bring blidt din opmærksomhed tilbage til hvert unikt åndedræt, når du opdager, at du er væk i tanker

6. Gentag i 5 minutter