Nærvær i ledelse

I dag er stress for mange mennesker en kronisk indre ubalance, som tærer på vores  arbejdsglæde, mentale overskud og helbred.

Det kan forklares ud fra 3 væsentlige faktorer:

1. Graden af forstyrrelser og distraktioner i vores hverdag

2. Tiltagende komplekse problemstillinger, som udfordrer vores analytiske, mentale system

3. Kompromitterede relationer og tab af meningsfuldhed i vores daglige aktiviteter.

Det får I med fra kurset:

  • Igennem workshoppen bliver I bevidste om, hvordan I nedsætter antallet af forstyrrelser i jeres hverdag med det formål at opnå fokus, mentalt overskud, effektivitet og arbejdsglæde.
  • I træner at håndtere tankemylder, søvnproblemer og andre symptomer på overstimulering.
  • I får undervisning og træning i at træffe beslutninger fra en tilstand af balance og indre ro, og opbygge modstandsdygtighed over for nederlag (resiliens).
  • I workshoppen træner I empati og medfølelse med det formål at styrke fornemmelsen for jeres egen og hinandens indre tilstand, undgå unødige konflikter og løfte jer selv og hinanden igennem relationer.

Effekt af workshop-træningen (knap halvvejs i forløbet):

Figuren viser en 12,5% stigning i arbejdsglæde samt en hele 200% stigning i evnen til fordybet arbejde og fokus halvvejs i en workshop-serie på i alt 8 gange 2 timer i et mellemlederteam.

Forløb og pris:

Den komplette workshop-serie forløber over i alt 8 x 3 timer, for et team på op til 12 deltagere.

Dog tilbydes dele af serien, som fyraftensmøder eller halve og hel-dags workshops (helt efter jeres behov)

Højt fagligt niveau og stor erfaring i formidling og kommunikation.

Pris per deltager for den fulde workshop-serie fra 6.500 kr eksl. moms og rejseomkostninger.

Andre kursister har delt deres oplevelse:

“Maria Mærsk har med sine workshops om mindfulness givet mig en værdi, der er mærkbar i både mit hverdags- og arbejdsliv.”

Referencer

Spørgsmål og kontakt:

For yderligere information og spørgsmål til ovenstående er I altid velkomment til at kontakte mig på telefon 21 775 775 eller mail@mariamaersk.dk