Forløbet er for jer, som..

  • ønsker ny inspiration til at optimere jeres arbejdsgange og kultur
  • ønsker øget bevidsthed om egen adfærd med henblik på øge motivation og forbundenhed til jeres arbejde
  • ønsker færre konflikter og bedre kommunikation
  • ønsker at træne kompetencer som selvledelse og robusthed for øget trivsel og tryghed igennem forandring

Forløbet består af

  • 4 moduler a 2 timer (afholdes over 2-4 dage)
  • konkrete evidens-baserede redskaber og træning i kompetencer som robusthed og selvledelse
  • udgangspunkt i udfordringer, som er de mest aktuelle for jer
  • viden og redskaber, som I kan bruge livslangt for mental sundhed og forebyggelse af stress
  • øget bevidsthed med optimering af jeres arbejdsgange og fokus for udfoldning af jeres potentiale og større arbejdsglæde til følge

Når fisken svømmer i vandet, kan den ikke forholde sig til vandet, den ser ikke vandet, den forstår ikke, at den er omgivet og nedsunket i vand. I det øjeblik, fisken springer op over vandoverfalden ser den vandet for første gang. Dette er et godt billede på, hvad det vil sige, når vi mennesker arbejder med at øge vores grad af selvledelse og bevidsthed. Vi forstår os selv og vores virkelighed bedre.

Mine resultater

Investeringen

TrinAntal medarbejderePris
Første trin – speakUbegrænset8.500 kr
Andet trin – workshop15 deltagere22.000 kr
Tredje trin – tactuus rejsese her

Priser eksklusiv moms