Udbyder og produkt

1:1 mindfulness-coaching forløb og enkelt sessioner udbydes af Maria Mærsk Coaching ved Maria Mærsk, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, CVR nr. 38270168, mail@mariamaersk.dk, tlf. 21775774.

Forløbet indeholder 8 intensive coaching-sessioner, mindfulness træningsprogram på PDF, 8 audioer med mindfulness-øvelser, 8 PDF arbejdsark samt én mail-support per uge i forløbets varighed.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig 1:1 mindfulness-coaching forløbet ved skriftlig eller mundtlig aftale via mail eller telefon og betaler for forløbet enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger at betale forløbet i rater).

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet ikke refunderes. Hvis du har valgt at betale forløbet i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet, også hvis du ikke fuldfører forløbet.

Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Aflysning af session

Aflysning af en 1:1 coaching-session skal ske senest 24 timer før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent, tæller den som én af de otte sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage sessionen på det aftalte tidspunkt.

Maria Mærsk Coaching har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at 1:1 mindfulness-coaching forløbet ikke er et forløb, der kan udrede eller diagnosticere psykisk sygdom. Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløbet, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Maria Mærsk Coaching.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i 1:1 forløb hos Maria Mærsk Coaching, forpligter du dig til at omgås medarbejdere hos Maria Mærsk Coaching respektfuldt og professionelt.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale forløbet i rater. Maria Mærsk Coaching forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Maria Mærsk Coaching videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

Ophavsret

Maria Mærsk Coaching har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af Maria Mærsk Coaching, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med 1:1 mindfulness coaching forløbet.

Når du tilmelder dig forløbet får du brugsret til Maria Mærsk Coachings’ produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Maria Mærsk Coaching. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Maria Mærsk Coachings virksomhed.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og Maria Mærsk Coaching under forløbet, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.