Maria Mærsk, Navitas, Aarhus, foto: Henrik Maegaard

Vi er en del af et hastigt udviklende arbejdsmarked, hvor det bliver mere og mere evident, at mennesker tænker for sig selv, som aldrig før.

Det er ikke for at være nedladende over for tidligere generationer overhovedet.

Historisk var det bare sådan, at de fleste mennesker så op til den lokale autoritet, og lod ham (ja, for det var det jo) stå for at sætte retningen.

På samme måde bærer vi i vores opfattelse af vores arbejdsliv rundt på et perspektiv om, at vores tid og indsats er midler til at nå et mål.

Det er ligemeget, om det er lederens KPIer og regneark, eller det er den enkelte medarbejder, som lige nu arbejder for at få en forfremmelse, højere løn, mere ansvar.

Udfordringen med at bruge vores tid, som et middel, er, at vi når aldrig frem.

Når et flueben er sat, er 40 nye mål føjet til listen.

Og i jagten efter at nå et nyt sted hen, glemmer vi at lægge mærke til menneskene omkring os.

Nå, hvor kommer medfølelsen ind?

En meningsfyldt arbejdsdag skal være målet i sig selv

Hvis medarbejdere opførte sig som jern eller træ eller en anden lagervare, man kunne styre fra et regneark, var denne artikel ikke nødvendig at forholde sig til.

Men hvis du kan følge mig i, at dine medarbejdere er helt centrale for, at din virksomhed kan levere den service og det produkt, som dine kunder efterspørger, kan vi heller ikke komme uden om, at dine medarbejderes trivsel er det absolut vigtigste for virksomhedens succes.

Hvorfor er medarbejdertrivsel så ikke højeste prioritet i virksomhedens strategi?

Mit bud er, at mange ledere ikke har de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden omkring, hvordan de skal forholde sig til medarbejdernes trivsel.

I min virksomhed bliver jeg ofte kontaktet af ledende medarbejdere under topledelsen, som hver dag konfronteres med konsekvenserne af, at ledelsen ikke udstikker retning for sikring af medarbejdernes trivsel og etableringen af et stress-frit arbejdsmiljø.

Disse ledende medarbejder kæmper en brav kamp, men er grundet den situation de er sat i, selv i høj-risiko for at udvikle stress eller simpelthen finde nyt arbejde.

Men, hvorfor går det så galt?

Empati og medfølelse er kompetencer, man kan lære

Hvis du som leder frygter dine egne medarbejdere, eller ikke interesserer dig for dem som personer, vil de aldrig nogensinde yde deres bedste.

Men hvorfor kan det være svært for ledere at engagere sig i deres medarbejdere?

Superkort.

Empati er en medfødt biologisk evne, som kommer ud af, at vi har hjerneceller kaldet ”spejl-neuroner”, som vækker en følelse inden i os af, hvordan mennesket overfor os har det ligenu.

Denne evne afbetinges i konkurrenceprægede uddannelses- og karrieremiljøer, som de fleste ledere er født ud af. Når vi ikke længere har fornemmelsen af, hvordan andre mennesker har det, oplever vi større uforudsigelighed i vores kontakter med andre, og vi vil ofte opleve en større grad af konflikt, på baggrund af misforståelser.

Men empati kan genlæres ved hjælp af enkelte redskaber.

På samme måde kan medfølelse kultiveres ved en målrettet og strategisk indsats.

Medfølelse er en tilstand, IKKE handling.

Mange mennesker stritter på medfølelse, fordi vi tror, at hvis vi engagerer os i andre, så overtager vi ansvaret for at finde en løsning på deres problemer.

Sådan er det ikke.

Medfølelse er blot, at du kan træde ind i det samme ”rum” med det menneske, du står over for, og være fuldt tilstede med de følelser, som du modtager fra den anden.

Man kan sige, at du responderer på den andens udsendte følelser uden fysisk eller mentalt at vende dig væk.

Så langt så godt.

Herfra må du handle, som du vil.

For eksempel:

Du kan mærke, at den anden har det svært, men ikke føle, at det er tiden til at tage det op. Så er handlingen måske et trøstende smil.

Du spørger ind og lytter, og måske handlingen er et venligt klap på skulderen.

Du spørger ind og lytter, og måske handlingen er færre opgaver til medarbejderen i en periode.

Du spørger ind og lytter, og måske handlingen er, at medarbejderen fyres.

Alt sammen fra et sted, hvor du fornemmer, hvad det menneske du sidder over for går igennem.

Medfølelsen indeni dig er den afgørende forskel i forhold til kommunikationen med din medarbejder.

Kan du genkende ovenstående fra din egen hverdag, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail@mariamaersk.dk eller telefon 21 775 774 for hurtigt at få vendt jeres medarbejdertrivsel til plus siden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *